team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

GTC


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

Sunday, 19 February 2012

18.2.2012
Feaba Galactica Federation nga tuyise mu mutume Omulaaga wo Mubwengula 18.02.12
Obubaka obwaniriza okuva Eri Federation:

Leero twogeera ku kwanguyizibwa okukyagenda mumaso kubuli daala lwe’ebituufu.


Te kili nti “ebituufu” ebye e’biseera nga bwe tu kirriza okutukizibwa. Oluusi, eno yengeri ye ndowooza yam we, naye nga si bi “tuufu” olwe esaawa yenyini.


Naye, bwe twogeera kukwanguyizibwa tutegeeza ebi tuufu byona ebye Ensi yamwe yona namadala.


Ebiwo wogana gagadde bye ‘muwulizibwa mubwengula. Bya dalla no, atte webiri okututegeka mukiseera kyo “kwanguyizibwa” kye tunayita “quickening process”. 


Na abo abamanyi mu technologiya ba biwuliira bulungi nyo bifuuse eri ekituufu gyebali. Bino ebiwowogana lino daala lya wagulu muntegeka yo’ Kwanguyizibwa ekija okuleeta okukyusa byonna bye mubadde muyayana okukusa musi yamwe. Naye enkyusa zino tezigya ku kya zoona omulundi gumu. Zigya gugya kimu kukimu nga tewali na gwegaana kwona.

Okwanguyizibwa nakwo kujja kuyusa engeri communicasoni bwe to gifuna mubuli daala. Muja kuba nga temwetagisa nabwetagisa nyo okwogera no okwatula okutegeera.


Technologiya wamwe gwemukosesa kakati mu byempuliziganya oba “communication” nabyo kakano biyita mumatendera gen kyusa kyusa ebyago. Ekilala “Ekinazulibwa” aba technologiya bajja kulanga mu pumpi ebija okukyusa engeri amayengo ga radio gyegakosesebwa mu byempuliziganya oba “communication” munsi yona yona.

Endowooza mukuyiiya mubuntu nakwo kugenda kukyuka mu “kwanguyizibwa”.


Ekiseera kyo kuyiiya no okulowooza mu dimensoni eyokusatu oba “3D dimension” kiyimpaye mungerin nti mujakuba nga musoobola oku maririza kyemutekebwa okumala mungeri nga yawagulu nyo. Bino bye’ebimu kubitone ebya abo abaali mu dimensoni ezawaguulu eyo enabeera wo atte ejja gye muli.

Ebyenkusa bino bijja kukwatagana mubutufu anga ollujjudde lwe’endowoza yamwe nolwekyo bifuuke byalubeerera and ebintu ebyabulijjo, naffe tuja kutandika okubeyanjulira dalla.


Ebintu bingi nyo bilina okutegekebwa mubulungi nga tunateera okubeyanjulira. Bigatakanawako ebintu ne’ebilala bingi nyo bye kutasobola kubategeeza ko wano. Naye nga, mu suubire obuyambi mumbuntu nga bwe mubadde mutafuuna mubanga elyemabega. Ebisigaadde bijakubatukako byoka.

Mussuubire ekilango ekyanamadala mu katale ke’ebyemfuna ebijja mukusooka kuba nga bye mutateera kuwulira nga mugobeerera. Bijja no’olwekyo okusalawo entandikwa ebimu kubintu ebigenda okubawo mu kiseera kino ebenkusa kusa mubulamu bwamwe ebinaabeera bya bulijjo mu myeezi egyo mumaaso.

Mukuume emitima gyamwe no Okwagaala okwamaanyi. Musitule (emitima gyamwe no Okwagaala) kubanga awo wewali amanyi agagya okuuda okubayamba mubiseera bino ebyobuzibu ebijja. Musigale buli kaseera mu matendeera go’Obusobozi bwame. Fe weetuli mundowooza yoka.

Mubeere Mirembe.

Channeler: Wanderer of the Skies
Omutume: Omulaaga wo Mubwengula


Translator: Wasswa

 Translations

http://arabicwanderer.blogspot.com/- ARABIC 
     http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK
http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKÝCH/SLOVAK
     http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK
 http://wandererinslovensko.blogspot.com/ - SLOVENSKO/SLOVENIAN
http://lugandawanderer.blogspot.com/- LUGANDA 
http://japanesewanderer.blogspot.com/ - JAPANESE


 

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Indonesian for Wanderer’s messages,

and English-Korean for SaLuSa's messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 27 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible. 

No comments:

Post a Comment

Rainbow of Love and Gratitude

Thank You to All